Besetzung/Stab

Inszenierung und Bühne: Ulrike Ottinger

Kostüme: Gisela Pestalozza

mit:
Libgart Schwarz
Takeshi Miyajima
Tetsuro Nonami
Tsutomu Izawa
Masakatsu Hanayagi
Emiko Yoshimura
Yoshie Sakamoto
Takanojo Senda
Yukiko Goto 
u. v. a. m.