Cast/Staff

Direction and Stage design: Ulrike Ottinger

Costumes: Gisela Pestalozza

Libgart Schwarz
Takeshi Miyajima
Tetsuro Nonami
Tsutomu Izawa
Masakatsu Hanayagi
Emiko Yoshimura
Yoshie Sakamoto
Takanojo Senda
Yukiko Goto 

Production: Steirischer Herbst, Graz 1999
Premiere: September 25th, 1999